Không công việc nào là dễ dàng nhưng những nhân vật như tài xế trong Crazy Taxi thì thật quá khổ: phải ... tè vào chai để luôn giữ vững tốc độ của xe.