Không chỉ đến để giải quyết nhu cầu gãi ngứa, chăm sóc tóc bạc, người làm “nghề” còn là cầu nối tâm tình, giúp khách trải lòng