(aFamily) - Vì rất nhiều lý do, những người đẹp của làng nghệ thuật thứ 7 đã quyết định không sinh con, không làm mẹ, một thiên chức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn.