Trong truyền thống gia đình Việt Nam, người cha luôn được coi là trụ cột, người cầm cân nảy mực, là tấm gương, là niềm tự hào của con cái, là người dẫn dắt và giúp đỡ con cái trưởng thành.