Những người đi gieo chữ

Gốc
Từ năm 1984, cô giáo Nguyễn Thị Thu cùng cô Châu, cô Lý từ nhiều miền quê khác nhau như: Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh... là những người đầu tiên đến gieo cái chữ trên vùng đất xa xôi, hẻo lánh thuộc xã Đắc Ta Ley, huyện Mang Giang, Gia Lai.

Tin nóng

Tin mới