Bắt đầu tour lưu diễn Vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ'

Bắt đầu tour lưu diễn Vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ'

12 liên quan

Sau 'cháy vé', vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' lưu diễn Bắc - Nam

Sau 'cháy vé', vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' lưu diễn Bắc - Nam

Sau 8 đêm diễn 'cháy vé' tại Hà Nội cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam quyết định...

12 liên quan

Lưu diễn vở nhạc kịch ''Những người khốn khổ''

Lưu diễn vở nhạc kịch ''Những người khốn khổ''

Sau 8 đêm diễn thành công tại Hà Nội cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ đưa vở...

12 liên quan

Vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' lưu diễn Bắc - Nam

Vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' lưu diễn Bắc - Nam

Theo kế hoạch, 'Những người khốn khổ' sẽ bắt đầu tour lưu diễn với 3 đêm tại Nhà hát Lớn Hà Nội (16, 17 và...

12 liên quan

Vở nhạc kịch ''Những người khốn khổ'' lưu diễn Bắc - Nam

Vở nhạc kịch ''Những người khốn khổ'' lưu diễn Bắc - Nam

Sau 8 đêm diễn thành công tại Hà Nội cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ đưa vở...

12 liên quan

Sau cháy vé, ê-kíp 'Những người khốn khổ' lên đường lưu diễn

Sau cháy vé, ê-kíp 'Những người khốn khổ' lên đường lưu diễn

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chính thức đưa nhạc kịch 'Những người khốn khổ' lưu diễn trong gần hai tháng.

12 liên quan

Nhạc kịch: Hướng đi mới của sân khấu Việt

Nhạc kịch: Hướng đi mới của sân khấu Việt

Dù đã xuất hiện ở nước ta từ lâu nhưng đến nay nhạc kịch vẫn còn khá mới mẻ với đa số công chúng.

12 liên quan

Nhiều sân khấu nghệ thuật trở lại trong tháng 4

Nhiều sân khấu nghệ thuật trở lại trong tháng 4

Sau một thời gian tạm dừng phục vụ để phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 4 này, nhiều sân khấu nghệ...

12 liên quan

'Những người khốn khổ' giữa đại dịch Covid-19

'Những người khốn khổ' giữa đại dịch Covid-19

Để sân khấu nhạc kịch gần hơn với công chúng, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch đã công diễn 'Những người khốn khổ' giữa...

12 liên quan