Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng với một số người, cười quá to lại là thuốc độc, có thể dẫn đến các tai biến, thậm chí nguy hiểm tính mạng.