Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những người nối mạng tri thức tới tuổi trẻ

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên VNPT đã góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đoàn một cách hữu hiệu, tạo được ảnh hưởng trong đời sống và qui tụ được những nhân tố tích cực nhất trên nhiều lĩnh vực.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/97928.cand