Trí khôn không song hành với tình yêu. Cứ nhớ lại mối tình đầu đủ biết rằng tình yêu vốn bồng bột và trong sáng đến nhường nào. Bắt được ánh mắt nồng nàn của nhau là yêu và đã yêu thì yêu mãnh liệt, đứng ngồi không yên.