Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những người trung thành với giáo sỹ Sadr lên án chính phủ Iraq

Gốc

Mới đây những người trung thành và ủng hộ giáo sỹ có tư tưởng chống Mỹ - Muqtada al-Sadr - đã lên án những hành động của chính phủ Iraq. Họ cho rằng chính phủ Iraq đã có những hành động nhằm tiêu diệt phong trào của họ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/91936.cand