Các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số cho rằng các nhà khai thác mạng di động “ép” họ phần thua thiệt trong các chương trình khuyến mãi.