Những nhóm thông tin trên không gian mạng vi phạm pháp luật

Gốc
Kiều Đức (Nhà B6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân)Trả lời:

Đề nghị Tòa soạn cho biết, những thông tin nào trên không gian mạng bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý?

Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng. Theo Điều 15 Luật An ninh mạng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019) đã quy định cụ thể các nhóm thông tin trên không gian mạng bị coi là vi phạm pháp luật, gồm:

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

a) Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;
c) Thông tin xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng.

a) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;
b) Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự.

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống.

a) Thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác;
b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó.

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

a) Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;
b) Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

Ban Bạn đọc