Trang sức được đặt trong một bộ đĩa, tách đẹp nhìn cũng rất nghệ thuật đấy nhé.

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 1

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 2

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 3

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 4

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 5

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 6

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 7

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 8

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 9

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 10

Nhung noi de trang suc it ai nghi toi - Anh 11

Minh Hoàng