Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những nội dung mới của Luật Quốc tịch Việt Nam

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Luật Quốc tịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13-11-2008 và đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 28-11-2008. Luật gồm sáu chương, với 44 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2009.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137721&sub=68&top=40