Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những nội dung mới của Luật Thi hành án dân sự

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14-11-2008, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 28-11-2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2009. Luật này có chín chương với 183 điều.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138220&sub=67&top=40