Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những nông dân tự xóa "mù" tin học

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Đó là lớp "xóa mù tin học" tự nguyện đầu tiên ở thành phố Đà Lạt của 30 nông dân khu phố 3, phường 7 mà hầu hết học viên theo học là nông dân và đã có tuổi ngoại tứ tuần, cá biệt như cụ Vương Đình Cam tuổi đã ngoài thất thập nhưng vẫn là một trong những học viên siêng năng nhất...

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128646&sub=76&top=41