Triển lãm robot giống con người vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với những người máy ngày càng hiện đại, nhiều tính năng phức tạp.

Lê Phát (Video: Tech Insider)