Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những sáng kiến đáng nhớ nhất

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Không ít game thủ sở hữu Xbox 360 cảm thấy hđi lìng mỗi khi thấy bảng “Achievements Unlocked” xuất hiện trân mđn hnh chơi. Nhờ việc thuyết phục cc nhđ pht triển bổ sung thâm cc thử thch phụ vđo game của họ đồng thời gn một lượng điểm cho chơng, Microsoft đ lđm tăng đáng kể gi trị chơi lại của cc tựa game trân nền Xbox 360...

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5d5b5d5a&t=mzdetail