Mỗi thế hệ phát thanh viên thời sự lại có những thế mạnh và khó khăn riêng. Nhưng, sự cố thì thời nào cũng có và mỗi thời lại mang một vẻ khác nhau. NSƯT Thanh Hùng chia sẻ những sự cố "dở khóc dở cười" trong những ngày làm phát thanh viên thời sự của mình…