Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những sự kiện chính trong năm 2007 của tập đoàn Intel

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Theo Intel, năm 2007 là một năm hết sức tốt đẹp đối với họ: Công ty đã nâng cao vị thế dẫn đầu về công nghệ và sản phẩm của mình.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8681&t=pcolarticle