Các báo lớn hợp tác về bản quyền nội dung trên mạng. Kiểm Toán Nhà Nước công bố kết quả kiểm toán đề án 112. CMC phản ứng về kết quả kiểm toán đề án 112 tại bộ GDĐT. FPT thay đổi chiến lược đầu tư. IDG đầu tư vào mạng cộng đồng Cyvee.com và VinaCapital đầu tư vào Gapit. Phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT đến 2020. Hàng nghìn biến thể virus game online từ Trung Quốc hoành hành…