Những tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016

Gốc
Theo quyết định của Chủ tịch nước, có 18 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 95 tác giả được Giải thưởng Nhà nước.

Những tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 - Ảnh 1

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 20/5, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 đã diễn ra.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, có 18 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và 95 tác giả được Giải thưởng Nhà nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là hai giải thưởng cấp quốc gia quan trọng do Chủ tịch nước ký quyết định, tặng thưởng cho những tác giả có những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Hai giải thưởng này được trao lần đầu năm 1996 và các lần trao giải tiếp theo là vào các năm 2000, 2005 và 2012.

Năm 2016, quá trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước được chia làm hai đợt. Đợt đầu, có 10 tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, 67 tác giả được Giải thưởng Nhà nước. Đợt hai, có thêm 8 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 28 tác giả được Giải thưởng Nhà nước.

Tin nóng

Tin mới