Cứ mỗi lần chạm vào con dao trổ, người nghệ sỹ lại truyền tất cả cảm xúc vào đôi bàn tay của mình. Nhiều người vẫn nghĩ những nghệ sỹ đang dùng phép màu để trang trí cho rau củ quả.

Cứ mỗi lần chạm vào con dao trổ, người nghệ sỹ lại truyền tất cả cảm xúc vào đôi bàn tay của mình. Nhiều người vẫn nghĩ những nghệ sỹ đang dùng phép màu để trang trí cho rau củ quả.

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 1

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 2

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 3

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 4

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 5

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 6

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 7

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 8

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 9

Nhung tac pham cat tia tren trai cay dep nhuc mat - Anh 10

Hoàng Anh (st)