Những tấm gương người tốt, việc tốt đã và đang góp phần XD, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Gốc
Hanoinet - Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta, dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn dành cho Thủ đô sự quan tâm đặc biệt trên mọi mặt của đời sống xã hội. Về các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chính quyền, Bác mong muốn Hà Nội ngày càng có nhiều gương người tốt, việc tốt,

Tin nóng

Tin mới