Những tấm lòng vàng

Gốc
Bạn đọc giúp cháu Phan Văn Tuấn - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Mất cả cha mẹ, cháu bé ăn mì gói trừ bữa, trên Thanh Niên ngày 16.4.2019, tiếp theo):

Chuyển khoản: Trinh Duc Tuan: 100.000 đồng; Vo Van Thu: 500.000 đồng; Ngo Van Hung: 200.000 đồng; Le Hong Phuong: 200.000 đồng; Le Son Ha: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Kim Linh: 100.000 đồng; Le Ngoc Hung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Cong Danh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thao: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tuyen: 300.000 đồng; Le Thi Le Quyen: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Han: 98.900 đồng; Truong Quoc Bao: 1.000.000 đồng; Ha Bich Mai: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Hoang Anh Huy: 500.000 đồng; Do Hoai Phong: 1.000.000 đồng; Ho Van Cong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Vinh: 400.000 đồng; Nguyen Huu Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Oanh: 200.000 đồng; Trinh Thi Ly Na: 200.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Luong Duc De: 300.000 đồng; Le Duc Khai: 200.000 đồng; Than Thi Lieu: 1.000.000 đồng; Le Ho Bac: 1.000.000 đồng; Nguyen Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Duy Viet: 200.000 đồng; Nguyen Phan Thao Hien: 300.000 đồng; Trinh Huynh Minh Tuyen: 300.000 đồng; Phan Trung Hieu: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Minh: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; Phan Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Truong Dang Phu: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc Nga: 200.000 đồng; Bui Dang Minh: 200.000 đồng; Le Hong Hoang Vy: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim oanh: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Phong: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Ban CTBĐ