Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Những tấm lòng vì trẻ em

Gốc

ND - Hiện nay, có nhiều nhóm thanh niên, sinh viên tình nguyện được thành lập và phong trào tình nguyện đang được nhân rộng trong giới trẻ. Nhưng dường như vẫn thiếu vắng những mô hình tình nguyện có tính ổn định và tập trung hoạt động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131871&sub=127&top=39