Những tên máu lạnh (kỳ cuối)

Gốc
(CATP) Đinh ninh người vợ là “tay hòm chìa khóa” nên Lễ cứ hỏi đi hỏi lại nơi cất giấu tiền vàng, nhưng bà Duật vẫn một mực kêu “không có”. Lễ nổ ngay một phát súng vào đầu bà. Gã lấy búa đập đè lên vết đạn...

Tin nóng

Tin mới