Những thách thức đối với Thủ tướng tương lai của Israel

ND - Theo các nhà phân tích, để trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của Nhà nướcIsrael, bà Livni sẽ phải đối mặt những thách thức không nhỏ như việc thành lập Chính phủ liên minh, khả năng đối mặt cuộc bầu cử trước thời hạn, cũng như việc đưa con tàu hòa bình Trung Đông đi đúng tiến độ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132373&sub=83&top=45