Những thành tựu nổi bật sau 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Gốc
Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ra Nghị quyết phê chuẩn việc tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Sau 20 năm tái lập, đến nay, Bắc Ninh đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật.

Kinh tế tăng trưởng cao

Tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh luôn duy trì ở mức hai con số và giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Theo giá so sánh 1994, GRDP năm 2016 ước tính đạt 25.996 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997, bình quân 20 năm tăng 15,1%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH, các khu vực đều có bước phát triển. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng nhanh, khu vực dịch vụ biến động theo xu hướng giảm, nhưng dần dần đã được khắc phục.

Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp với sự đồng bộ trong phát triển các KCN gắn với đô thị, cụm công nghiệp và phát huy lợi thế trong phát triển làng nghề. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 765,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 34,2 tỷ USD), gấp 1.186 lần năm 1997, sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đã xếp thứ 2 cả nước (chỉ sau TP.HCM).

Thị trường hàng hóa và dịch vụ mở rộng, ngoại thương có bước đột phá và đưa Bắc Ninh hội nhập với kinh tế thế giới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao, năm 2016 ước đạt 39.071 tỷ đồng, gấp 41 lần năm 1997, bình quân đạt 32,9 triệu đồng/người.

Sản xuất công nghiệp phát triển, năm 2016 ước đạt 22.809 triệu USD bằng 13% và xếp thứ 2 cả nước sau TP.HCM. Bình quân mỗi năm từ 1997-2016 kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh tăng 42%/năm.

Sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn, năng suất lúa từ 39,3 tạ/ha năm 1997 đã tăng lên 62 tạ/ha năm 2016 (gấp 1,6 lần). Chăn nuôi có sự chuyển đổi rõ nét từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang gia trại, trang trại và đã hình thành vùng chăn nuôi công nghiệp tập trung lớn ứng dụng công nghệ cao.

Quy hoạch được coi trọng, đẩy nhanh đô thị hóa

Ngay từ khi tái lập, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách Bắc Ninh đã quan tâm tới công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch các ngành, lĩnh vực và đất đai.

Tổng vốn đầu tư phát triển theo giá hiện hành trong 20 năm ước đạt 340 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% GRDP.

Đến nay, hệ thống đô thị đã được mở rộng với diện tích khoảng 205 km2, tăng hơn 8 lần. Toàn tỉnh có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại IV và 6 đô thị loại V, gần 64 khu đô thị và hơn 200 khu nhà ở, khu dân cư dịch vụ được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 6.700ha. Tỷ lệ đô thị hóa tăng 9% năm 1997 lên 28,7% năm 2016. Diện tích nhà ở đạt 27,5m2/người (cao hơn 4,9m2 bình quân cả nước).

Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo

Với quan điểm là lấy công nghiệp “nuôi” nông nghiệp và “lấy thu từ Bắc Ninh đầu tư ngay cho Bắc Ninh”, việc làm và thu nhập của người lao động tăng, an sinh xã hội được đảm bảo, mức sống dân cư được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 tăng gấp 16,7 lần năm 1997.

Năm 1997, chỉ số phát triển con người (HDI) của Bắc Ninh mới đạt 0,67 và ở nhóm tỉnh có HDI thấp. Năm 2016, HDI của Bắc Ninh đã đạt 0,84 và thuộc nhóm cao. Hệ số chênh lệch giàu nghèo (Gini) luôn ở ngưỡng an toàn.

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng điều hành của chính quyền

Hoạt động của UBND các cấp đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên quyết định được nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, các địa phương, đơn vị. Năng lực quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước có chuyển biến tích cực.

Công tác tư pháp đã đóng góp tích cực vào hoàn thiện về thể chế, chính sách, chỉ số PCI năm 2011 xếp thứ 2 và 8 năm luôn ở trong nhóm tốt của cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có bước tiến vượt bậc, năm 2015 xếp thứ 2 toàn quốc.

Một số giải pháp chủ yếu đến năm 2020

Để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp năm 2020, Bắc Ninh sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động.

Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng tiện ích, hiện đại gắn với kinh tế đô thị. Tạo bước chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc TƯ. Tăng thu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo ổn định hoạt động tiền tệ và tín dụng.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ công và cơ quan Nhà nước. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Tin nóng

Tin mới