Hanoinet - Nghề “gõ đầu trẻ” vốn nhọc nhằn và với những người giáo viên mắc bệnh phong thì nhọc nhằn hơn gấp bội. Cơ thể họ bị ăn mòn dần, có những người bị cắt chân, liệt tay, mắt lòa phải đeo kính, chống nạng... đi dạy học.