(AutoPro) - Không phải thiết kế cửa "bay" nào cũng là hoàn hảo. Ngay cả những tên tuổi lớn như Mercedes-Benz hay Lamborghini cũng có lúc thất bại với loại cửa này.