Những thuật ngữ không nên dùng nguyên mẫu tiếng nư­ớc ngoài (Tiếp theo)

Gốc
Nếu cứ đ­ưa tiếng nước ngoài vào các bài viết kiểu như­ thế này thì không hiểu ngôn ngữ tiếng Việt sẽ ra sao? Báo chí Việt Nam sẽ ra sao? Hiện tại đã có những trang web, những tạp chí đã đư­a rất nhiều các từ tiếng n­ước ngoài vào bài viết. Liệu xã hội có chấp nhận cách dùng nh­ư vậy hay không sẽ để thời gian trả lời. Trong thời buổi mở cửa và hội nhập, việc sử dụng ngôn ngữ một cách tùy tiện trên các phư­ơng tiện truyền thông đại chúng là rất phổ biến và gây không ít bức xúc. Lấy một thí dụ nhỏ: Trên một trang chuyên đề của một tạp chí về các cú sốc văn hóa của một tạp chí, các tác giả, đư­ợc giới thiệu là “nhà nghiên cứu văn hóa lâu năm”, đã dùng những từ nguyên gốc tiếng nư­ớc ngoài...

Tin nóng

Tin mới