Định đưa cây sào ra để lấy quần áo phơi khô vào nhà thì Tr lại tá hỏa vì chiếc quần chip thứ 6 của mình lại biến mất chỉ trong vòng 1 tháng.