Những trò “phù phép” của Chủ tịch HĐQT Cosevco - Bài 2

Gốc
Mua thiết bị xả láng rồi... để đó; Biết sai phạm của các nhà thầu nhưng vẫn dung túng; Xài ô tô sang trốn thuế… Nhiều việc làm sai phạm của ông Chủ tịch HĐQT Cosevco đã để lại hậu quả gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho nhà nước.

Tin nóng

Tin mới