Những “tuyến đường kiểu mẫu” vẫn nhếch nhác

TPHCM đã chọn 12 tuyến đường làm kiểu mẫu và giao các quận phụ trách các tuyến đường trên kiên quyết thực hiện văn minh đô thị (VMĐT) một cách nghiêm túc, sau đó sẽ nhân rộng mô hình ở các tuyến khác trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, ở nhiều tuyến đường, việc thực hiện VMĐT hiện chưa thật sự chuyển biến nhiều.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/6/154684