GiadinhNet - Đây là chủ đề của hội thảo do Đại sứ quán Pháp tổ chức tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội vào ngày 9/4/2010 với sự tham gia thuyết trình của TS. Nguyễn Xuân Diện (Viện Hán Nôm).

Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình "Mùa Xuân của các thi nhân" do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức. Thuyết trình này đề cập đến một hiện tượng văn hóa tâm linh độc đáo của Việt Nam, thịnh hành vào khoảng 100 năm từ 1845 đến 1945, mà kết quả của nó là nhiều áng văn chương được coi là do thần tiên sáng tác ra để tặng cho người đời. Đó là hiện tượng “Giáng bút” - một hiện tượng văn hóa tâm linh có thực trong xã hội Việt Nam. “Giáng bút” là hiện tượng "nhập thần" trong đó thực hiện nghi lễ cầu cúng để mong muốn có sự phán truyền dạy dỗ của thần linh thông qua văn tự (Hán Nôm). H.P