Những vũ khí gieo rắc kinh hoàng cho các hiệp sĩ thời Trung Cổ

Gốc
Thống trị chiến trường Trung Cổ, hiệp sĩ cưỡi ngựa từng là đội quân bất khả chiến bại nhưng cuối cùng lại bị xóa sổ khi các vũ khí mới ra đời.

Thời Trung Cổ, các hiệp sĩ cưỡi chiến mã oai dũng được coi là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội của các vương quốc. Các hiệp sĩ này phần lớn có xuất thân từ tầng lớp quý tộc, được huấn luyện rất kỹ lưỡng và trang bị những vũ khí tốt nhất, tạo ra sức mạnh vượt trội so với lính bộ binh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí mới đã giúp bộ binh nâng cao khả năng tác chiến và lấy lại được ưu thế trên chiến trường, dần chấm dứt thời kỳ thống trị của các hiệp sĩ, những người vẫn chỉ trung thành với lối đánh cưỡi ngựa vung gươm.

Phan Hoàng - Tổng hợp