Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô

Gốc
Bạn nghĩ những cành củi khô hay thân cây bỏ đi có thể làm được gì? Rất nhiều thứ từ mắc áo, tranh tường, ghế trang trí, đèn ngủ... hay những thứ như gợi ý sau đây.

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 1

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 2

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 3

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 4

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 5

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 6

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 7

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 8

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 9

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 10

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 11

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 12

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 13

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 14

Những ý tưởng trang trí độc đáo từ... củi khô - Ảnh 15

Tin nóng

Tin mới