Nhường “các bác” Indoor Games ăn trước!

Gốc
Như mọi khi, sau ngày “đại bản doanh” Trung tâm HLTTQG1 cho áp dụng chế độ ăn mới (100.000 đồng/VĐV/ngày), giờ mới đến lượt các Trung tâm HLTTQG 2 (TPHCM) và 3 (ở Đà Nẵng). Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu ẩm thực theo chế độ mới đã cho thấy rất rõ sự khác biệt giữa các trung tâm.

Tin nóng

Tin mới