Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Niềm tin một nửa

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND Online - Chương trình thí điểm khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đi được gần một nửa thời gian thực hiện.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.chinhsachxahoi.33618.qdnd