Niềm tin vào sự đổi mới, phát triển!

Gốc
Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ 2016-2021 và tin tưởng, kỳ vọng vào sự kế thừa, đổi mới và phát triển của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, vì vậy bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần này, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; một số Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ; một số Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội đã nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Việc kiện toàn nhân sự lần này cũng chính là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: QH).

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các bài phát biểu của người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng khẳng định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hành động quyết liệt, hiệu quả vì mục tiêu xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên trong các cấp, các ngành và cử tri cả nước.

Đất nước ta đứng nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức, do đó cử tri mong mỏi và tin tưởng các các chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này sẽ luôn nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước. Sớm chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung, chương trình đề ra; biến lời hứa trước cử tri, Nhân dân thành hành động, kết quả rõ ràng.

Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. (Ảnh: QH).

Đặc biệt, trong giai đoạn này cần tập trung cao độ cho việc thực hiện mục tiêu "kép", hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với việc phòng, chống đại dịch COVID-19, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công tốt đẹp. Để ngày 23/5 tới đây thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra cũng đòi hỏi sự nâng cấp mạnh mẽ về “chất” của từng đại biểu và hệ thống các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, để nâng cao hơn nữa chất lượng các dự án Luật, nhằm hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại toàn diện nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếng nói của các đại biểu Quốc hội cũng là tiếng nói của cử tri, là tiếng nói của Nhân dân đối với Đảng, vì vậy cần phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri cả nước, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường.

Có thể khẳng định, Kỳ họp 11 thành công đã đóng góp tích cực, góp phần làm nên một nhiệm kỳ Quốc hội với nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân và cử tri cả nước.

Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ 2016-2021 và tin tưởng, kỳ vọng vào sự kế thừa, đổi mới và phát triển của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Nói như lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên bế mạc kỳ họp: “Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV dần khép lại, cũng là thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”!./.

Thu Hằng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/tieu-diem/niem-tin-vao-su-doi-moi-phat-trien-578180.html