Niềm vui từ cây cầu dân sinh

Gốc
Những cây cầu dân sinh hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo ATGT cho người dân nơi vùng sâu, vùng xa.

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương là khoản ODA lớn nhất mà Ngân hàng Thế giới đang tài trợ để phát triển hạ tầng khu vực nông thôn của Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD, trong đó, sẽ nâng cấp, cải tạo hàng trăm km đường và bảo dưỡng thường xuyên hàng ngàn km đường tại 14 tỉnh.

Đến thời điểm này, nhiều cây cầu dân sinh của dự án đã được triển khai, mang lại niềm vui cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Thanh Minh - Quang Lâm (Ban Thời sự)

Tin nóng

Tin mới