Sáng nay (6/10), Quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam (ETF VFMVN30), dựa trên chỉ số VN30 chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam- ETF VFMVN30 chính thức niêm yết

CôngThương -Trước đó, (từ 21/7 đến 20/8/2014) ETF VFMVN30 đã đạt 202 tỷ đồng trong đợt chào bán lần đầu (IPO), đạt gấp hai lần so với dự kiến ban đầu, từ các thành viên lập quỹ là Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân khác.

Quỹ ETF VFMVN30 do Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VMF) huy động và quản lý, được niêm yết và giao dịch với mã chứng khoán E1VFVN30.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu, trong đó giá tham chiếu là 10.206,19 đồng/đơn vị; đó cũng là giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 3/1/2014 do Công ty VFM công bố. Ngân hàng giám sát ETF là Standard Chatered Bank Việt Nam. Phí quản lý là 0,65%/NAV/năm. Phí mua lại từ 0% đến 0,15% (giá trị giao dịch).

ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán giống như các cổ phiếu niêm yết khác với số lượng đăng ký tối thiểu 10 chứng chỉ quỹ. Giao dịch ETF diễn ra như một cổ phiếu thông thường: đặt lệnh online theo dõi sự giao dịch liên tục trong ngày và có thể sử dụng margin để tăng lợi nhuận. Các nhà đầu tư cũng có thể giao dịch tại thị trường sơ cấp bằng cách hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy lô ETF hoặc đổi chứng chỉ quỹ ETF mà mình đang sở hữu để lấy chứng khoán cơ cấu về tài khoản chứng khoán của mình trong vòng 2 ngày kể từ ngày giao dịch. Sau đó có thể sử dụng chứng khoán ETF mới hoán đổi xong để giao dịch trên sàn. Sự ra đời và niêm yết của quỹ E1VFVN30 là kết quả của nỗ lực tạo ra các công cụ mới trên thị trường chứng khoán của các cơ quan liên quan. ETF được kỳ vọng đóng vai trò lớn vào sự sôi động và chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngọc Thảo

Quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam- ETF VFMVN30 chính thức niêm yết

PHẢN HỒI