Chỉ với đôi bàn tay không, người đàn ông đã liều lĩnh túm đuôi kéo con trăn "khủng" giữa vùng sông nước.

Clip: Màn bắt trăn "khủng" bằng tay không. Nguồn: Facebook