Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ninh Bình: 6 tháng năm 2022, GRDP tăng 3,53%

Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 3,53% so với cùng kỳ năm 2021.

.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ninh-binh-6-thang-nam-2022-grdp-tang-353-108115.html