Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ninh Bình biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 1/7, tỉnh Ninh Bình tổ chức biểu dương, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu tham gia ủng hộ các nguồn lực, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Ninh Bình được trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở Ninh Bình được trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” dưới sự chỉ đạo thống nhất của Tỉnh ủy Ninh Bình, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, Ninh Bình đã huy động được 96,9 tỷ đồng, đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đóng góp bằng tiền là 67,9 tỷ đồng; đóng góp bằng hiện vật: Trang thiết bị, vật tư y tế; lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khác trị giá là 29 tỷ đồng.

Điển hình huy động, đóng góp ủng hộ là: Thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Tập đoàn kinh tế Xuân Thành, câu lạc bộ nữ doanh nhân Ninh Bình...

Từ đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kịp thời phân bổ hơn 32 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật đến các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao, hiện vẫn còn dư 35,9 tỷ đồng. Đáng nói là việc tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 được Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm cập nhập thông tin kịp thời, công khai, minh bạch. Đến nay, Ninh Bình đã kiểm soát tốt dịch bệnh; đời sống, việc làm của người dân trở lại bình thường; sản xuất của doanh nghiệp phục hồi, phát triển nhanh.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả lâu dài, Ninh Bình đang tiếp tục huy động các nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh trong năm 2022.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, tặng bằng khen cho 24 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

LÊ HỒNG- YẾN TRINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ninh-binh-bieu-duong-cac-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19--703503/