UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn NSTƯ để đầu tư sửa chữa ĐT480 để đảm bảo liên kết vùng để phát triển KT.

Ninh Binh de xuat su dung 500 ty sua duong DT480E - Anh 1

Bản đồ giao thông Ninh Bình

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Văn phòng Chính phủ, các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TƯ để đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT480E nối chợ Lồng huyện Yên Mô đến Tân Thành, huyện Kim Sơn. Đây là tuyên nằm trong hệ thống đường nối QL12B kéo dài với QL10, nối huyện miền núi Yên Mô với huyện ven biển Kim Sơn đã xuống cấp mà chưa có kinh phí để đầu tư nên việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh quốc phòng và giao thương hàng hóa rất hạn chế.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đề ra, phát huy hiệu quả khai thác sự dụng, liên kết vùng của tuyến QL10 và QL12B kéo dài, đồng thời phục vụ công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh quốc phòng và giao thương hàng hóa thuận lợi. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến này là cần thiết và cấp bách, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn.

Hoàng Long