Ninh Bình kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung

Gốc

Ninh Bình kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung - Ảnh 1

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn yêu cầu Thanh tra tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và UBND huyện Nho Quan về việc kiểm tra, xem xét phản ánh của Báo Nhân Dân ngày 12-7, về dự án Cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung, huyện Nho Quan có nhiều sai phạm cần làm rõ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nho Quan và các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ quy trình triển khai thực hiện dự án và kết quả đã thực hiện đến thời điểm hiện tại, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-7-2017.

Tin nóng

Tin mới