Ninh Bình: Tăng cường quản lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Gốc
Những năm qua công tác quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Ninh Bình đã có những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần các sở, ban, ngành phải tập trung khắc phục để cải thiện môi trường đầu tư.

Nhiều dự án triển khai thi công khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình thì hiện công tác quản lý hoạt động đầu tư và triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách còn tồn tại hạn chế như: Nhiều nhà đầu tư chưa quan tâm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, triển khai thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy. Một số cơ quan nhà nước khi xem xét, góp ý để chấp thuận dự án, cấp phép đầu tư chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, chưa kiểm tra, đánh giá kỹ năng lực của nhà đầu tư, quy mô đầu tư chưa phù hợp với tổng mức đầu tư và nhu cầu sử dụng đất dẫn đến lãng phí đất đai. Công tác quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn của một số địa phương còn chưa sâu sát. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư chưa chặt chẽ, kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phải: Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác về đầu tư trong công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; Thẩm định chặt chẽ hồ sơ dự án đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư, đặc biệt là năng lực tài chính của nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất của dự án; Chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục đối với các dự án thực hiện không đúng theo nội dung đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; Đặc biệt, kiên quyết thu hồi các dự án sử dụng đất sai mục đích, chậm tiến độ kéo dài.

Một dự án tiến hành xây dựng trên địa bàn TP. Ninh Bình nhưng chưa hề có giấy phép xây dựng

Tập trung thu hút, kêu gọi đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp hoàn thành dự án đầu tư theo quy định để thu hút các dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh; Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghệ tiên tiến, hiện đại, thiết bị mới và có xuất xứ từ các nước tiên tiến, ít ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Các dự án bị chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện mà nguyên nhân lên quan đến ngành, địa phương nào thì ngành, địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Anh Tú