Ninh Bình: Xử lý công trình vi phạm tại Di sản Tràng An chưa triệt để

Gốc
Trước tình trạng xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng vùng lõi Di sản Tràng An (huyện Hoa Lư), từ năm 2018, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình, hạng mục, hoàn trả nguyên trạng ban đầu...

Tuy nhiên đến nay, một số công trình xây dựng vẫn chưa tháo dỡ hết, chưa khôi phục lại nguyên hiện trạng.

Đằng sau chiếc cổng chào là nhiều công trình xây dựng trái phép tại khu vực núi Cái Hạ, thuộc quần thể Di sản Tràng An.

Dù UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu tháo dỡ từ năm 2018 nhưng đến nay chiếc cổng này vẫn nguyên vẹn.

Một hạng mục công trình trái phép vẫn chưa tháo dỡ.

Đường lên núi Cái Hạ xây trái phép, chưa hoàn trả nguyên trạng, gây mất mỹ quan.

ĐỨC THỊNH - VĂN THI (thực hiện)

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ninh-binh-xu-ly-cong-trinh-vi-pham-tai-di-san-trang-an-chua-triet-de-652360